Metodické pokyny, sdělení, informace odboru odpadů k nakládání s pneumatikami

12. 04. 2021
Metodické pokyny
S ohledem na rozmanitost pneumatik uváděných v České republice na trh vydává odbor odpadů Ministerstva životního prostředí toto metodické sdělení, které slouží k určení, na které pneumatiky se zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, vztahuje a na které nikoliv.

Stáhnout přílohu