Metodika MŽP k plnění některých povinností výrobců/dovozců 2021 aktualizace

26. 03. 2021
Metodické sdělení
Máte otázky k novému Zákonu o výrobcích s ukončenou životností? Určitě Vám pomůže aktuální metodika MŽP, která mimo jiné vysvětluje plnění povinností individuálně prostřednictvím třetích osob a platnost autorizace pro kolektivní systémy.

Stáhnout přílohu