O nás

Jsme nezisková společnost s ručením omezeným ELT Management Company Czech Republic (Eltma).

V návaznosti na získání oprávnění ze dne 14.4.2016 od Ministerstva životního prostředí ČR provozujeme kolektivní systém pod evidenčním číslem provozovatele K0001/16-PCZ, který firmám umožňuje plnění povinností zpětného odběru pneumatik v České republice. Oprávnění k provozu kolektivního systému najdete v sekci Účastníci - Dokumenty.

Ambicí Eltmy je od druhého kvartálu 2016 všem výrobcům a dovozcům pneumatik zpřístupnit inovativní platformu pro plnění těchto jejich zákonných povinností.

Eltma byla založena společnostmi Bridgestone Europe NV/SA, Continental Barum s.r.o., Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o., Michelin Hungária Kft., Nokian Tyres s.r.o. a Pirelli Tyre (Suisse) S.A., které tímto krokem projevily platformě svou jednoznačnou podporu.

Naše mise

Společnost Eltma zajistí plnění veškerých příslušných zákonných povinností svých účastníků. Eltma bude spravována transparentně a v souladu se zásadou nediskriminace. Svou všeobecnou důvěryhodností a důrazem na hospodárnost a udržitelnost fungování chce společnost Eltma prohloubit vzájemně prospěšnou spolupráci výrobců, obcí, zpracovatelů, prodejců a dalších

subjektů, kteří jsou zapojení do oblasti nakládání s odpadními pneumatikami.

Jsme součásti Evropské asociace výrobců pneumatik a zpracovatelů pryže ETRMA http://www.etrma.org/, RHK Brno, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Platformy zainteresovaných stran CSR při MPO.

Způsob fungování kolektivního systému a recyklace

Eltma jako autorizovaný kolektivní systém organizuje svoz a zpracování pneumatik. Financování je zajištěno účastnickým poplatkem. Svoz a likvidace je v rukou našich zpracovatelů, vybraných na základě výběrového řízení. Pneumatiky jsou sváženy z jednotlivých sběrných míst a převáženy ke zpracování. Odpadové pneumatiky lze využít energeticky. Zařízení na energetické zpracování pneumatik musí mít povolení ČIŽP, která také provádí kontrolu a monitoring spalování a vzniku emisí.

Materiálovému využití předchází separace ocelových kordů, textilu a gumového granulátu. Ocelové kordy jsou dále použity v hutním průmyslu, textil například do izolačních desek. Z gumového granulátu se vyrábí povrchy pro průmysl, jízdárny, tlumící podložky pod koleje, náhrady za kovové poklopy a další produkty.

Legislativa

V prosinci 2020 byl schválen Zákon o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb. Účinnost zákona je od 1.1.2021. Minimální úroveň sběru odpadních pneumatik byla tímto zákonem navýšena na 70% v roce 2021 a za rok 2022 musí povinné osoby vykázat sběr 80% pneumatik. Přímo problematice pneumatik se věnuje Hlava IX (par. 91 - 100). Změny v legislativě se týkají například evidence pneumatik, definicí individuálního a kolektivního plnění povinností, výpočtu úrovně sběru a vytváření dostupné sítě míst zpětného odběru. Legislativa byla doplněna v roce 2022 Vyhláškou č. 16/2022.

Více informací k legislativě najdete na www.mzp.cz/cz/pneumatiky. Odpadní pneumatiky z černých skládek nelze odevzdávat v režimu zpětného odběru. Tyto pneumatiky totiž jsou již formálně odpadem, přičemž režim zpětného odběru je primárně určen uživatelům pneumatik, a má sloužit pro pneumatiky, které se odpadem ještě nestaly. S pneumatikami z černých skládek by tedy mělo být nakládáno v odpadovém režimu, tzn., měly by být předány oprávněné osobě – do zařízení, které má příslušné povolení.

Média

Zde najdete odkazy na tiskové zprávy a zprávy z médií o kolektivním systému Eltma.
V případě zájmu o více informací nebo požadavku na vyjádření nás prosím kontaktujte na marketing@eltma.cz nebo na telefonu +420 734 780 762.
Rádi Vám budeme jakkoli nápomocni.

ČTK, tisková zpráva

Kolektivní sběr pneumatik je úspěšný

19. 07. 2022

Pneurevue, 2/2022

Legislativní novinky pro dovozce pneumatik

10. 06. 2022

Tyres & Equipment, 2/2022

eltma informuje…

06. 06. 2022

Autorevue.cz, 09.05.2022

Dovoz pneumatik z pohledu zákona

09. 05. 2022

Odpadové fórum 5/2022

Využití pneumatik po skončení jejich životnosti

06. 05. 2022

Svět motorů, 19.04.2022

Zákon o výrobcích s ukončenou životností a jeho dopad na obl...

19. 04. 2022

Tyres & Equipment, 1/2022

Jaké povinnosti mají dovozci pneumatik?

04. 04. 2022

Tyres & Equipment, 1/2022

eltma informuje...

04. 04. 2022

Blesk, Rodinný automobil, březen 2022

ZÁKON O VÝROBCÍCH S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ A JEHO DOPAD NA OBL...

04. 04. 2022

Autorevue.cz, 15.02.2022

Zákon o výrobcích s ukončenou životností a jeho dopad na obl...

15. 02. 2022

Odpady 2/2022

Pneumatika je složitý výrobek

11. 02. 2022

Informace o ochraně osobních údajů - coo...

Informace v rámci GDPR

28. 05. 2018