Pár slov o nás

Jsme nezisková společnost s ručením omezeným ELT Management Company Czech Republic (Eltma), která již od roku 2016 umožňuje plnit povinnost zpětného odběru pneumatik v České republice, a to s pověřením Ministerstva životního prostředí.

Eltma byla založena společnostmi Bridgestone Europe NV/SA, Continental Barum s. r. o., Goodyear Dunlop Tires Czech s. r. o., Michelin Hungária Kft., Nokian Tyres s. r. o. a Pirelli Tyre (Suisse) S. A., které ji zároveň po celou dobu jednoznačně podporují.

Pirelli
Bridgestone
Continental
GoodYear
Michelin
Nokian Tyres

Naše mise

Všem výrobcům a dovozcům pneumatik zpřístupňujeme inovativní platformu pro plnění jejich zákonných povinností.

Zajišťujeme plnění veškerých příslušných zákonných povinností svých účastníků. Svou všeobecnou důvěryhodností a důrazem na hospodárnost a udržitelnost fungování prohlubujeme vzájemně prospěšnou spolupráci výrobců, obcí, zpracovatelů, prodejců a dalších subjektů, kteří jsou zapojení do oblasti nakládání s odpadními pneumatikami.

Jsme součástí Evropské asociace výrobců pneumatik a zpracovatelů pryže ETRMA https://www.etrma.org/, RHK Brno, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Platformy zainteresovaných stran CSR při MPO.

Eltma bude spravována transparentně a v souladu se zásadou nediskriminace.

Způsob fungování kolektivního systému a recyklace

Eltma jako autorizovaný kolektivní systém organizuje svoz a zpracování pneumatik. Financování je zajištěno účastnickým poplatkem. Svoz a likvidace je v rukou našich zpracovatelů, vybraných na základě výběrového řízení. Pneumatiky jsou sváženy z jednotlivých sběrných míst a převáženy ke zpracování. Odpadové pneumatiky lze využít energeticky. Zařízení na energetické zpracování pneumatik musí mít povolení ČIŽP, která také provádí kontrolu a monitoring spalování a vzniku emisí.

Materiálovému využití předchází separace ocelových kordů, textilu a gumového granulátu. Ocelové kordy jsou dále použity v hutním průmyslu, textil například do izolačních desek. Z gumového granulátu se vyrábí povrchy pro průmysl, jízdárny, tlumící podložky pod koleje, náhrady za kovové poklopy a další produkty.

Legislativa

V prosinci 2020 byl schválen Zákon o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb. Účinnost zákona je od 1.1.2021. Minimální úroveň sběru odpadních pneumatik byla tímto zákonem navýšena na 707nbsp;% v roce 2021 a za rok 2022 musí povinné osoby vykázat sběr 80% pneumatik. Přímo problematice pneumatik se věnuje Hlava IX (par. 91-100). Změny v legislativě se týkají například evidence pneumatik, definicí individuálního a kolektivního plnění povinností, výpočtu úrovně sběru a vytváření dostupné sítě míst zpětného odběru. Legislativa byla doplněna v roce 2022 Vyhláškou č. 16/2022.

Více informací k legislativě najdete na www.mzp.cz/cz/pneumatiky. Odpadní pneumatiky z černých skládek nelze odevzdávat v režimu zpětného odběru. Tyto pneumatiky totiž jsou již formálně odpadem, přičemž režim zpětného odběru je primárně určen uživatelům pneumatik a má sloužit pro pneumatiky, které se odpadem ještě nestaly. S pneumatikami z černých skládek by tedy mělo být nakládáno v odpadovém režimu, tzn., měly by být předány oprávněné osobě – do zařízení, které má příslušné povolení.

Kontakt pro média

V případě zájmu o více informací nebo požadavku na vyjádření nás prosím kontaktujte na provoz@eltma.cz nebo na naší infolince.

Rádi Vám budeme jakkoli nápomocni.