O nás

Jsme nezisková společnost s ručením omezeným ELT Management Company Czech Republic (Eltma).

V návaznosti na získání oprávnění ze dne 14.4.2016 od Ministerstva životního prostředí ČR provozujeme kolektivní systém pod evidenčním číslem provozovatele K0001/16-PCZ, který firmám umožňuje plnění povinností zpětného odběru pneumatik v České republice. Oprávnění k provozu kolektivního systému najdete v sekci Účastníci - Dokumenty.

Ambicí Eltmy je od druhého kvartálu 2016 všem výrobcům a dovozcům pneumatik zpřístupnit inovativní platformu pro plnění těchto jejich zákonných povinností.

Eltma byla založena společnostmi Bridgestone Europe NV/SA, Continental Barum s.r.o., Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o., Michelin Hungária Kft., Nokian Tyres s.r.o. a Pirelli Tyre (Suisse) S.A., které tímto krokem projevily platformě svou jednoznačnou podporu.

Naše mise

Společnost Eltma zajistí plnění veškerých příslušných zákonných povinností svých účastníků. Eltma bude spravována transparentně a v souladu se zásadou nediskriminace. Svou všeobecnou důvěryhodností a důrazem na hospodárnost a udržitelnost fungování chce společnost Eltma prohloubit vzájemně prospěšnou spolupráci výrobců, obcí, zpracovatelů, prodejců a dalších

subjektů, kteří jsou zapojení do oblasti nakládání s odpadními pneumatikami.

Jsme součásti Evropské asociace výrobců pneumatik a zpracovatelů pryže ETRMA http://www.etrma.org/, RHK Brno, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Platformy zainteresovaných stran CSR při MPO.

Způsob fungování kolektivního systému a recyklace

Eltma jako autorizovaný kolektivní systém organizuje svoz a likvidaci pneumatik. Financování je zajištěno účastnickým poplatkem. Svoz a likvidace je v rukou našich zpracovatelů, vybraných na základě výběrového řízení. Pneumatiky jsou sváženy z jednotlivých sběrných míst a převáženy ke zpracování. Odpadové pneumatiky lze využít energeticky. Zařízení na energetické zpracování pneumatik musí mít povolení ČIŽP, která také provádí kontrolu a monitoring spalování a vzniku emisí.

Materiálovému využití předchází separace ocelových kordů, textilu a gumového granulátu. Ocelové kordy jsou dále použity v hutním průmyslu, textil například do izolačních desek. Z gumového granulátu se vyrábí povrchy pro průmysl, jízdárny, tlumící podložky pod koleje, náhrady za kovové poklopy a další produkty.

Legislativa

Problematiku zpětného odběru pneumatik řeší zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Od 1. října 2015 je účinný zákon č. 223/2015 Sb., kterým se změnil zákon o odpadech, a mimo jiné umožnil vznik kolektivních systémů v oblasti zpětného odběru pneumatik.

Primárním prováděcím právním předpisem, kterým jsou stanoveny podrobnosti způsobu zpětného odběru všech výrobků uvedených v § 38 zákona o odpadech, je

vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků.

Hlavním prováděcím právním předpisem ve vztahu ke zpětnému odběru pneumatik je nová vyhláška č. 248/2015 Sb., o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik. Další novelou v roce 2018 byla minimální úroveň zpětného odběru zvýšena na 65 %. Tato změna je platná od 1. ledna 2020.
Více informací k legislativě najdete na www.mzp.cz/cz/pneumatiky.

Média

Zde najdete odkazy na tiskové zprávy a zprávy z médií o kolektivním systému Eltma.
V případě zájmu o více informací nebo požadavku na vyjádření nás prosím kontaktujte na marketing@eltma.cz nebo na telefonu +420 734 780 762.
Rádi Vám budeme jakkoli nápomocni.

Garáž.cz, 23.11-29.11

Chystané změny s nakládáním pneumatik na konci životnosti?

24. 11. 2020

Novinky.cz, 5.10-11.10.20

I opotřebované pneumatiky mají své využití

08. 10. 2020

Novinky.cz, 13.7.2020

Výsledky zpětného odběru pneumatik kolektivního systému Eltm...

20. 07. 2020

Právo, 7.3.2020

Kam s použitými pneumatikami?

26. 03. 2020

Super.cz.,1.3.2020

Novinky ve zpětném odběru pneumatik

26. 03. 2020

ČT1, iVysílání, 22.2.2020

Kam s ojetými pneumatikami

26. 03. 2020

Deník.cz, 22.10.2019

Novinky ve zpětném odběru pneumatik

29. 10. 2019

Informace o ochraně osobních údajů - coo...

Informace v rámci GDPR

28. 05. 2018
Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v těchto informacích o ochraně osobních údajů. Níže můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro uvedený účel.