O nás

Jsme nezisková společnost s ručením omezeným ELT Management Company Czech Republic (Eltma).

V návaznosti na získání oprávnění ze dne 14.4.2016 od Ministerstva životního prostředí ČR provozujeme kolektivní systém pod evidenčním číslem provozovatele K0001/16-PCZ, který firmám umožňuje plnění povinností zpětného odběru pneumatik v České republice. Oprávnění k provozu kolektivního systému najdete v sekci Účastníci - Dokumenty.

Ambicí Eltmy je od druhého kvartálu 2016 všem výrobcům a dovozcům pneumatik zpřístupnit inovativní platformu pro plnění těchto jejich zákonných povinností.

Eltma byla založena společnostmi Bridgestone Europe NV/SA, Continental Barum s.r.o., Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o., Michelin Hungária Kft., Nokian Tyres s.r.o. a Pirelli Tyre (Suisse) S.A., které tímto krokem projevily platformě svou jednoznačnou podporu.

Naše mise

Společnost Eltma zajistí plnění veškerých příslušných zákonných povinností svých účastníků. Eltma bude spravována transparentně a v souladu se zásadou nediskriminace. Svou všeobecnou důvěryhodností a důrazem na hospodárnost a udržitelnost fungování chce společnost Eltma prohloubit vzájemně prospěšnou spolupráci výrobců, obcí, zpracovatelů, prodejců a dalších

subjektů, kteří jsou zapojení do oblasti nakládání s odpadními pneumatikami.

Jsme součásti Evropské asociace výrobců pneumatik a zpracovatelů pryže ETRMA http://www.etrma.org/, RHK Brno, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Platformy zainteresovaných stran CSR při MPO.

Způsob fungování kolektivního systému a recyklace

Eltma jako autorizovaný kolektivní systém organizuje svoz a zpracování pneumatik. Financování je zajištěno účastnickým poplatkem. Svoz a likvidace je v rukou našich zpracovatelů, vybraných na základě výběrového řízení. Pneumatiky jsou sváženy z jednotlivých sběrných míst a převáženy ke zpracování. Odpadové pneumatiky lze využít energeticky. Zařízení na energetické zpracování pneumatik musí mít povolení ČIŽP, která také provádí kontrolu a monitoring spalování a vzniku emisí.

Materiálovému využití předchází separace ocelových kordů, textilu a gumového granulátu. Ocelové kordy jsou dále použity v hutním průmyslu, textil například do izolačních desek. Z gumového granulátu se vyrábí povrchy pro průmysl, jízdárny, tlumící podložky pod koleje, náhrady za kovové poklopy a další produkty.

Legislativa

V prosinci 2020 byl schválen Zákon o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb. Účinnost zákona je od 1.1.2021. Minimální úroveň sběru odpadních pneumatik byla tímto zákonem navýšena na 70% v roce 2021 a za rok 2022 musí povinné osoby vykázat sběr 80% pneumatik. Přímo problematice pneumatik se věnuje Hlava IX (par. 91 - 100). Změny v legislativě se týkají například evidence pneumatik, definicí individuálního a kolektivního plnění povinností, výpočtu úrovně sběru a vytváření dostupné sítě míst zpětného odběru. Legislativa byla doplněna v roce 2022 Vyhláškou č. 16/2022.

Více informací k legislativě najdete na www.mzp.cz/cz/pneumatiky. Odpadní pneumatiky z černých skládek nelze odevzdávat v režimu zpětného odběru. Tyto pneumatiky totiž jsou již formálně odpadem, přičemž režim zpětného odběru je primárně určen uživatelům pneumatik, a má sloužit pro pneumatiky, které se odpadem ještě nestaly. S pneumatikami z černých skládek by tedy mělo být nakládáno v odpadovém režimu, tzn., měly by být předány oprávněné osobě – do zařízení, které má příslušné povolení.

Média

Zde najdete odkazy na tiskové zprávy a zprávy z médií o kolektivním systému Eltma.
V případě zájmu o více informací nebo požadavku na vyjádření nás prosím kontaktujte na provoz@eltma.cz nebo na naší infolince.
Rádi Vám budeme jakkoli nápomocni.

Autotip, prosinec 2022

Kam s použitými pneumatikami

12. 12. 2022

Tyres & Equipment, 4/2022

eltma informuje...

09. 12. 2022

Časopis Spektrum - časopis Svazu průmysl...

Kam s použitými pneumatikami

01. 12. 2022

Deník - magazín Bydlení, 12/2022

Kam s použitými pneumatikami

01. 12. 2022

Deník, 25.11.2022

Kam s použitými pneumatikami

28. 11. 2022

Pneurevue, 4/2022

Kolektivní systém ELTMA obhájil autorizaci

22. 11. 2022

Magazín Hobby (příloha Deníku), listopad...

Kam s použitými pneumatikami

16. 11. 2022

Odpady 11/2022

Kolektivní systém Eltma úspěšně získal oprávnění

11. 11. 2022

Autorevue.cz, 01.11.2022

Kolektivní systém ELTMA obhájil autorizaci

02. 11. 2022

Odpady-online.cz, 26.10.2022

Kolektivní systém Eltma úspěšně získal oprávnění

26. 10. 2022

Nedělní Blesk, 23.10.2022

Kam s použitými pneumatikami

25. 10. 2022

Televize Nova, reportáž 21.10.2022

Na sběrném dvoře můžete narazit. PŘEHLED, kam se starými pne...

25. 10. 2022

ČTK, tisková zpráva, 20.10.2022

Kolektivní systém Eltma úspěšně získal oprávnění

20. 10. 2022

Magazín Hobby (příloha Deníku), říjen 20...

Kam s použitými pneumatikami

20. 10. 2022

Svět motorů, 38/2022

Kam s použitými pneumatikami

19. 10. 2022

Autorevue.cz, 12.09.2022

Povinnosti dovozců pneumatik. Co byste měli vědět?

19. 10. 2022

Tyres & Equipment, 3/2022

eltma informuje...

19. 10. 2022

Odpadové fórum 9/2022

Kolektivní systém ELTMA i nadále vykazuje vynikající výsledk...

19. 10. 2022

Deník, 29.07.2022

Kam s použitými pneumatikami

19. 10. 2022

Magazín Hobby (příloha Deníku), červenec...

Kam s použitými pneumatikami

19. 10. 2022

ČTK, tisková zpráva, 04.07.2022

Kolektivní sběr pneumatik je úspěšný

19. 07. 2022

Pneurevue, 2/2022

Legislativní novinky pro dovozce pneumatik

10. 06. 2022

Tyres & Equipment, 2/2022

eltma informuje…

06. 06. 2022

Autorevue.cz, 09.05.2022

Dovoz pneumatik z pohledu zákona

09. 05. 2022

Odpadové fórum 5/2022

Využití pneumatik po skončení jejich životnosti

06. 05. 2022

Svět motorů, 19.04.2022

Zákon o výrobcích s ukončenou životností a jeho dopad na obl...

19. 04. 2022

Tyres & Equipment, 1/2022

Jaké povinnosti mají dovozci pneumatik?

04. 04. 2022

Tyres & Equipment, 1/2022

eltma informuje...

04. 04. 2022

Blesk, Rodinný automobil, březen 2022

ZÁKON O VÝROBCÍCH S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ A JEHO DOPAD NA OBL...

04. 04. 2022

Autorevue.cz, 15.02.2022

Zákon o výrobcích s ukončenou životností a jeho dopad na obl...

15. 02. 2022

Odpady 2/2022

Pneumatika je složitý výrobek

11. 02. 2022

Informace o ochraně osobních údajů - coo...

Informace v rámci GDPR

28. 05. 2018