O nás

Jsme nezisková společnost s ručením omezeným ELT Management Company Czech Republic (Eltma).

V návaznosti na získání oprávnění ze dne 14.4.2016 od Ministerstva životního prostředí ČR provozujeme kolektivní systém pod evidenčním číslem provozovatele K0001/16-PCZ, který firmám umožňuje plnění povinností zpětného odběru pneumatik v České republice. Oprávnění k provozu kolektivního systému najdete v sekci Účastníci - Dokumenty.

Ambicí Eltmy je od druhého kvartálu 2016 všem výrobcům a dovozcům pneumatik zpřístupnit inovativní platformu pro plnění těchto jejich zákonných povinností.

Eltma byla založena společnostmi Bridgestone Europe NV/SA, Continental Barum s.r.o., Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o., Michelin Hungária Kft., Nokian Tyres s.r.o. a Pirelli Tyre (Suisse) S.A., které tímto krokem projevily platformě svou jednoznačnou podporu.

Naše mise

Společnost Eltma zajistí plnění veškerých příslušných zákonných povinností svých účastníků. Eltma bude spravována transparentně a v souladu se zásadou nediskriminace. Svou všeobecnou důvěryhodností a důrazem na hospodárnost a udržitelnost fungování chce společnost Eltma prohloubit vzájemně prospěšnou spolupráci výrobců, obcí, zpracovatelů, prodejců a dalších

subjektů, kteří jsou zapojení do oblasti nakládání s odpadními pneumatikami.

Jsme součásti Evropské asociace výrobců pneumatik a zpracovatelů pryže ETRMA http://www.etrma.org/, RHK Brno, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Platformy zainteresovaných stran CSR při MPO.

Způsob fungování kolektivního systému a recyklace

Eltma jako autorizovaný kolektivní systém organizuje svoz a zpracování pneumatik. Financování je zajištěno účastnickým poplatkem. Svoz a likvidace je v rukou našich zpracovatelů, vybraných na základě výběrového řízení. Pneumatiky jsou sváženy z jednotlivých sběrných míst a převáženy ke zpracování. Odpadové pneumatiky lze využít energeticky. Zařízení na energetické zpracování pneumatik musí mít povolení ČIŽP, která také provádí kontrolu a monitoring spalování a vzniku emisí.

Materiálovému využití předchází separace ocelových kordů, textilu a gumového granulátu. Ocelové kordy jsou dále použity v hutním průmyslu, textil například do izolačních desek. Z gumového granulátu se vyrábí povrchy pro průmysl, jízdárny, tlumící podložky pod koleje, náhrady za kovové poklopy a další produkty.

Legislativa

V prosinci 2020 byl schválen Zákon o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb. Účinnost zákona je od 1.1.2021. Minimální úroveň sběru odpadních pneumatik byla tímto zákonem navýšena na 70% v roce 2021 a za rok 2022 musí povinné osoby vykázat sběr 80% pneumatik. Přímo problematice pneumatik se věnuje Hlava IX (par. 91 - 100). Změny v legislativě se týkají například evidence pneumatik, definicí individuálního a kolektivního plnění povinností, výpočtu úrovně sběru a vytváření dostupné sítě míst zpětného odběru. Legislativa byla doplněna v roce 2022 Vyhláškou č. 16/2022.

Více informací k legislativě najdete na www.mzp.cz/cz/pneumatiky. Odpadní pneumatiky z černých skládek nelze odevzdávat v režimu zpětného odběru. Tyto pneumatiky totiž jsou již formálně odpadem, přičemž režim zpětného odběru je primárně určen uživatelům pneumatik, a má sloužit pro pneumatiky, které se odpadem ještě nestaly. S pneumatikami z černých skládek by tedy mělo být nakládáno v odpadovém režimu, tzn., měly by být předány oprávněné osobě – do zařízení, které má příslušné povolení.

Média

Zde najdete odkazy na tiskové zprávy a zprávy z médií o kolektivním systému Eltma.
V případě zájmu o více informací nebo požadavku na vyjádření nás prosím kontaktujte na marketing@eltma.cz nebo na telefonu +420 734 780 762.
Rádi Vám budeme jakkoli nápomocni.

Pneurevue, 2/2022

Legislativní novinky pro dovozce pneumatik

10. 06. 2022

Tyres & Equipment, 2/2022

eltma informuje…

06. 06. 2022

Autorevue.cz, 09.05.2022

Dovoz pneumatik z pohledu zákona

09. 05. 2022

Odpadové fórum 5/2022

Využití pneumatik po skončení jejich životnosti

06. 05. 2022

Svět motorů, 19.04.2022

Zákon o výrobcích s ukončenou životností a jeho dopad na obl...

19. 04. 2022

Tyres & Equipment, 1/2022

Jaké povinnosti mají dovozci pneumatik?

04. 04. 2022

Tyres & Equipment, 1/2022

eltma informuje...

04. 04. 2022

Blesk, Rodinný automobil, březen 2022

ZÁKON O VÝROBCÍCH S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ A JEHO DOPAD NA OBL...

04. 04. 2022

Autorevue.cz, 15.02.2022

Zákon o výrobcích s ukončenou životností a jeho dopad na obl...

15. 02. 2022

Odpady 2/2022

Pneumatika je složitý výrobek

11. 02. 2022

Garáž, 13.12-19.12

Co je to zpětný odběr pneumatik?

13. 12. 2021

Odpady.cz

PF 2022

10. 12. 2021

Blesk

Řekli Vám v pneuservise po přezutí, že si to ojeté musíte vz...

10. 12. 2021

Autorevue.cz

Řekli Vám v pneuservise po přezutí, že si to ojeté musíte vz...

06. 12. 2021

Deník

Kam s použitými pneumatikami?

10. 11. 2021

Garáž.cz, 30.08,2021

I opotřebované pneumatiky mají své využití

30. 08. 2021

Novinky.cz, 19.07.2021

Výsledky zpětného odběru pneumatik kolektivního systému Eltm...

19. 07. 2021

Enviweb.cz, 07.07.2021

KS Eltma plnila povinnosti výrobců i v čase pandemie

07. 07. 2021

Odpady-online.cz, 30.06.2021

Lidé loni odevzdali téměř padesát tisíc tun pneumatik

07. 07. 2021

Autorevue.cz, 27.04.2021

Jaké nejvýznamnější změny ve zpětném odběru pneumatik přines...

27. 04. 2021

Průmyslová ekologie.cz, 22.04.2021

Nová odpadová legislativa se dotkla citelně i sběru pneumati...

23. 04. 2021

Pneurevue.cz, 20.04.2021

Zákon o výrobcích s ukončenou životností z pohledu Eltma

21. 04. 2021

Deník

Kam s použitými pneumatikami?

19. 04. 2021

Blesk

Zákon o výrobcích s ukončenou životností a jeho dopad na obl...

22. 03. 2021

Pneurevue 1/2021

Zákon o výrobcích s ukončenou životností z pohledu Eltma

15. 03. 2021

Novinky.cz, 25.01.2021

Změny, které přinesl Zákon o výrobcích s ukončenou životnost...

25. 01. 2021

Svět Motorů, 04.01.2021

Rádi bychom touto cestou poděkovali našim partnerům, kteří s...

18. 01. 2021

AutoTip, 12.01.2021

Rádi bychom touto cestou poděkovali našim partnerům, kteří s...

18. 01. 2021

Odpadové fórum, leden 2021

Změny, které přinese Zákon o výrobcích s ukončenou životnost...

12. 01. 2021

Informace o ochraně osobních údajů - coo...

Informace v rámci GDPR

28. 05. 2018