O nás

Jsme nezisková společnost s ručením omezeným ELT Management Company Czech Republic (Eltma).

V návaznosti na získání oprávnění ze dne 14.4.2016 od Ministerstva životního prostředí ČR provozujeme kolektivní systém pod evidenčním číslem provozovatele K0001/16-PCZ, který firmám umožňuje plnění povinností zpětného odběru pneumatik v České republice. Oprávnění k provozu kolektivního systému najdete v sekci Účastníci - Dokumenty.

Ambicí Eltmy je od druhého kvartálu 2016 všem výrobcům a dovozcům pneumatik zpřístupnit inovativní platformu pro plnění těchto jejich zákonných povinností.

Eltma byla založena společnostmi Bridgestone Europe NV/SA, Continental Barum s.r.o., Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o., Michelin Hungária Kft., Nokian Tyres s.r.o. a Pirelli Tyre (Suisse) S.A., které tímto krokem projevily platformě svou jednoznačnou podporu.

Naše mise

Společnost Eltma zajistí plnění veškerých příslušných zákonných povinností svých účastníků. Eltma bude spravována transparentně a v souladu se zásadou nediskriminace. Svou všeobecnou důvěryhodností a důrazem na hospodárnost a udržitelnost fungování chce společnost Eltma prohloubit vzájemně prospěšnou spolupráci výrobců, obcí, zpracovatelů, prodejců a dalších

subjektů, kteří jsou zapojení do oblasti nakládání s odpadními pneumatikami.

Jsme součásti Evropské asociace výrobců pneumatik a zpracovatelů pryže ETRMA http://www.etrma.org/, RHK Brno, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Platformy zainteresovaných stran CSR při MPO.

Způsob fungování kolektivního systému a recyklace

Eltma jako autorizovaný kolektivní systém organizuje svoz a likvidaci pneumatik. Financování je zajištěno účastnickým poplatkem. Svoz a likvidace je v rukou našich zpracovatelů, vybraných na základě výběrového řízení. Pneumatiky jsou sváženy z jednotlivých sběrných míst a převáženy ke zpracování. Odpadové pneumatiky lze využít energeticky. Zařízení na energetické zpracování pneumatik musí mít povolení ČIŽP, která také provádí kontrolu a monitoring spalování a vzniku emisí.

Materiálovému využití předchází separace ocelových kordů, textilu a gumového granulátu. Ocelové kordy jsou dále použity v hutním průmyslu, textil například do izolačních desek. Z gumového granulátu se vyrábí povrchy pro průmysl, jízdárny, tlumící podložky pod koleje, náhrady za kovové poklopy a další produkty.

Legislativa

Problematiku zpětného odběru pneumatik řeší zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Od 1. října 2015 je účinný zákon č. 223/2015 Sb., kterým se změnil zákon o odpadech, a mimo jiné umožnil vznik kolektivních systémů v oblasti zpětného odběru pneumatik.

Primárním prováděcím právním předpisem, kterým jsou stanoveny podrobnosti způsobu zpětného odběru všech výrobků uvedených v § 38 zákona o odpadech, je

vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků.

Hlavním prováděcím právním předpisem ve vztahu ke zpětnému odběru pneumatik je nová vyhláška č. 248/2015 Sb., o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik. Další novelou v roce 2018 byla minimální úroveň zpětného odběru zvýšena na 65 %. Tato změna je platná od 1. ledna 2020.
Více informací k legislativě najdete na www.mzp.cz/cz/pneumatiky.

Média

Zde najdete odkazy na tiskové zprávy a zprávy z médií o kolektivním systému Eltma.
V případě zájmu o více informací nebo požadavku na vyjádření nás prosím kontaktujte na marketing@eltma.cz nebo na telefonu +420 734 780 762.
Rádi Vám budeme jakkoli nápomocni.

Svět Motorů, 4.1.2021

Rádi bychom touto cestou poděkovali našim partnerům, kteří s...

18. 01. 2021

AutoTip, 12.1.2021

Rádi bychom touto cestou poděkovali našim partnerům, kteří s...

18. 01. 2021

Odpadové fórum, leden 2021

Změny, které přinese Zákon o výrobcích s ukončenou životnost...

12. 01. 2021

Garáž.cz, 23.11-29.11

Chystané změny s nakládáním pneumatik na konci životnosti?

24. 11. 2020

Novinky.cz, 5.10-11.10.20

I opotřebované pneumatiky mají své využití

08. 10. 2020

Novinky.cz, 13.7.2020

Výsledky zpětného odběru pneumatik kolektivního systému Eltm...

20. 07. 2020

Právo, 7.3.2020

Kam s použitými pneumatikami?

26. 03. 2020

Super.cz.,1.3.2020

Novinky ve zpětném odběru pneumatik

26. 03. 2020

ČT1, iVysílání, 22.2.2020

Kam s ojetými pneumatikami

26. 03. 2020

Deník.cz, 22.10.2019

Novinky ve zpětném odběru pneumatik

29. 10. 2019

Informace o ochraně osobních údajů - coo...

Informace v rámci GDPR

28. 05. 2018
Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v těchto informacích o ochraně osobních údajů. Níže můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro uvedený účel.