Aktuality

Zde najdete informace nejen o nás, ale i aktuální novinky z oblasti zpětného odběru pneumatik, legislativy, využití odpadových pneumatik a akcí, kde nás můžete potkat.

Oprávnění k provozování kolektivního sys...

17. 10. 2022

Kolektivní systém Eltma úspěšně získal oprávnění v souladu s novým Zákonem o výrobcích s ukončenou životností

PF 2023

15. 12. 2022

Přejeme všem krásné Vánoce a šťastný Nový rok 2023

Výroční shrnutí 2021

29. 06. 2021

Kolektivní systém Eltma vydává výroční shrnutí za rok 2021.

Metodické pokyny, sdělení, informace odb...

12. 04. 2021

Metodické pokyny

Metodika MŽP k plnění některých povinnos...

26. 03. 2021

Metodické sdělení

Zpětný odběr pneumatik v rámci obecního...

23. 03. 2021

Zpětný odběr pneumatik

Metodika MŽP k uvádění recyklačního popl...

22. 01. 2021

MŽP zveřejnilo metodiku, vysvětlující podrobněji povinnost vycházející ze ZVUŽ par. 99 o viditelném účtování nákladů na recyklaci

Metodika MŽP k plnění některých povinnos...

11. 02. 2021

Zveřejněno metodické sdělení odboru odpadů MŽP k plnění některých povinností výrobců/dovozů, které vychází ze Zákona o výrobcích s ukončenou životností

Výroční shrnutí 2020

28. 06. 2022

Výroční shrnutí 2020

Výroční shrnutí 2019

29. 06. 2020

Kolektivní systém Eltma vydává výroční shrnutí za rok 2019.

Výroční shrnutí 2018

26. 06. 2019

Kolektivní systém Eltma vydává výroční shrnutí za rok 2018

Výroční shrnutí 2017

14. 07. 2017

Zajímají Vás výsledky činnosti kolektivního systému Eltma?

LETÁK "KAM S POUŽITÝMI PNEUMATIKAMI"

09. 11. 2016

Pro potřebu informovanosti občanů umisťujeme na naše stránky leták "Kam s použitými pneumatikami".

VEŘEJNÁ VS NEVEŘEJNÁ SBĚRNÁ MÍSTA - MÍST...

08. 06. 2016

Dovolte nám reagovat na množící se dotazy, jak je to s veřejnými (tj. místa zpětného odběru) a neveřejnými (tj. koncový zákazníci s vlastním vozovým parkem) sběrnými místy.

Povinně zveřejňované informace dle ZVUŽ

16. 02. 2021

Povinně zveřejňované informace dle ZVUŽ