Oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 37 zákona č. 542/2020 Sb.

17. 10. 2022
Kolektivní systém Eltma úspěšně získal oprávnění v souladu s novým Zákonem o výrobcích s ukončenou životností
Dovolujeme si oznámit, že kolektivní systém Eltma na základě žádosti a splnění všech zákonem daných náležitostí, obdržel 19.9.2022 oprávnění k provozu kolektivního systému pro skupiny pneumatik 1 až 5. Oprávnění je vydáno na dobu neurčitou a opravňuje společnost k zastupování výrobců a dovozců pneumatik v ČR, a to zcela dle zákona.

Stáhnout přílohu