Na co jste se vždy chtěli zeptat?

Zde najdete odpovědi na nejběžnější otázky, které nám kladete. Chceme vám co nejvíce usnadnit vaši cestu ke správným informacím, proto jsme vytvořili tuto přehlednou sbírku odpovědí. Pokud máte nějaký dotaz, který zde nenajdete, neváhejte nás kontaktovat.

Jak se stát sběrným místem?

Pro zřízení sběrného místa navštivte sekci Sběrná místa na našem webu: https://www.eltma.cz/sberna-mista, kde najdete Smlouvu o zřízení sběrného místa a Vstupní specifikaci. Oba tyto vyplněné dokumenty zašlete na naši korespondenční adresu ve dvou kopiích. Jakmile dokumenty fyzicky obdržíme a zpracujeme, přijdou vám na e-mail přihlašovací údaje do informačního systému Eltma a můžete zadat objednávku na svoz pneumatik.
Doporučujeme si projít i Všeobecné podmínky provozu sběrných míst, které taktéž najdete na našich webových stránkách, a které jsou součástí Smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa. V nich se dozvíte, jak zpětný odběr funguje, jaká je minimální a maximální hmotnost potřebná pro správné zadání objednávky. V případě dalších otázek jsme Vám k dispozici na naší infolince nebo na e-mailové adrese info@eltma.cz.

Jak vyplnit vstupní specifikaci, konkrétně kolonky „vybavení a zabezpečení“ a „dostupnost pro dopravní a manipulační techniku“?

Do kolonky „Vybavení a zabezpečení“ se vyplňují informace o sběrném místě – zda je např. areál oplocený, disponuje kamerovým systémem atd. Dostatečné zabezpečení sběrného místa je důležité z důvodu, aby na sběrné místo nemohl kdokoliv kdykoliv odhodit jiný odpad.
Do kolonky „Dostupnost pro dopravní a manipulační techniku“ je potřeba vyplnit, zda je sběrné místo dostupné např. z hlavní komunikace, kterou projede nákladní auto s manipulační technikou, případně kamion, nebo naopak zda je sběrné místo dostupné z nezpevněné či úzké cesty apod. Těmito informacemi se řídí dopravce, který zajišťuje svozy a na sběrná místa tak může poslat vhodné auto.

Jaká je minimální objednávka svozu pneumatik?

Minimální objednávka dle našich Všeobecných podmínek provozu je 700 kg, což je v přepočtu asi 100 kusů pneumatik.

Kde můžu odevzdat pneumatiky?

Použité pneumatiky lze odevzdat na našich sběrných místech zdarma. Mapku sběrných míst naleznete na našich webových stránkách: https://www.eltma.cz/zberna-miesta#map v sekci Sběrná místa.

Proč se stát účastníkem kolektivního systému Eltma?

Pokud jste dovozce nebo výrobce a uvádíte pneumatiky na český trh (tj. vyrábíte nebo nakupujete pneumatiky ze zahraničí a dovážíte je do ČR), vztahují se na Vás povinnosti stanovené zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (ZVUŽ). Povinnosti vyplývající ze ZVUŽ můžete jako dovozce/výrobce plnit individuálně nebo kolektivně prostřednictvím našeho kolektivního systému Eltma, který za dovozce/výrobce plní veškeré povinnosti dle platné legislativy. Vzhledem k množství a složitosti zajištění všech zákonných povinností doporučujeme účast v našem kolektivním systému. Eltma je v tuto chvíli v České republice jediným autorizovaným kolektivním systémem pro pneumatiky.

Potřebuji pomoct s přihlášením do systému z důvodu ztráty přihlašovacích údajů. Případně vytvořit registraci na novou osobu.

V případě ztráty přihlašovacích údajů prosím volejte na naši infolinku, případně napište na info@eltma.cz, kde Vám pomůžeme s aktualizací Vašich přihlašovacích údajů. Jestliže daná kontaktní osoba již ve firmě nefiguruje, je potřeba vytvořit novou kontaktní osobu. K tomu budeme potřebovat znát jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Nově vytvořené kontaktní osobě budou zaslány nové přihlašovací údaje.

Je zpětný odběr zdarma?

Ano, odevzdávání pneumatik je bez nároku na poplatek. Příspěvek za zpětný odběr a recyklaci byl již uhrazen při nákupu výrobku.

Jaké jsou podmínky účasti, jaké je potřeba vyplnit dokumenty?

V případě Vašeho zájmu o přistoupení do kolektivního systému Eltma Vám zašleme Všeobecné podmínky účasti. Tyto jsou dostupné i na našich webových stránkách v sekci Účastníci. Ve Všeobecných podmínkách účasti jsou uvedeny informace o tom, jakou evidenci jako výrobce/dovozce budete v rámci našeho Informačního systému vést, jaký recyklační příspěvek se Vás bude týkat a další informace, které Vám přiblíží naši vzájemnou spolupráci.

Pokud budete s našimi Všeobecnými podmínkami účasti souhlasit a rozhodnete se s námi spolupracovat, zašleme Vám Smlouvu o kolektivním plnění povinností zpětného odběru a Vstupní evidenci, včetně dalších pokynů k jejich vyplnění.

1) Po vyplnění Smlouvy o kolektivním plnění povinností zpětného odběru a Vstupní evidence (s jejich vyplněním Vám rádi pomůžeme na naší infolince) nám oba dokumenty prosím zašlete na naší korespondenční adresu ve dvou kopiích.

2) Po uzavření smlouvy od nás obdržíte přihlašovací údaje do našeho Informačního systému.

3) Po registraci a zpřístupnění Informačního systému si každé čtvrtletí budete zadávat hlášení o množství pneumatik uvedených na trh – hlášení je třeba podat v období do 10. dne měsíce následujícího po skončení čtvrtletí. Pokud budete potřebovat pomoci se zadáváním hodnot, jsme Vám k dispozici na naší infolince a rádi Vám s vyplněním pomůžeme. Na základě těchto hodnot Vám bude vystavena faktura.

Jak postupovat v případě změny údajů (změna adresy sběrného místa, změna IČO)?

V případě změny údajů nás kontaktujte vždy písemně – e-mailem. Pokud se mění jen adresa, nebo název sběrného místa, stačí vyplnit novou Vstupní specifikaci, kterou najdete na našich webových stránkách v sekci Sběrná místa, a zaslat nám ji poštou.
V případě, že se mění i IČO je potřeba zaslat novou Smlouvu o zřízení sběrného místa a Vstupní specifikaci.

Kolik kusů pneumatik můžu odevzdat?

Odevzdávat pneumatiky je potřeba průběžně, nejlépe ihned po přezutí na nové pneumatiky. Pokud byste odevzdávali více kusů na jednom sběrném místě, mohou Vás z důvodu naplněné kapacity odmítnout.

Jaká je lhůta na vyřízení registrace?

Registrace probíhá ihned po fyzickém obdržení registračních dokumentů.

Jak postupovat v případě ukončení podnikání?

Je potřeba nám zaslat písemnou výpověď, stačí i e-mailem. Na základě písemného vyjádření bude sběrné místo deaktivováno a smazáno z veřejné mapky uveřejněné na našich webových stránkách.

Koupil jsem pozemek a jsou na něm pneumatiky, co s nimi?

V tomto případě se jedná o odpadní pneumatiky, které do zpětného odběru nepatří. Je potřeba kontaktovat některou z odpadních společností a domluvit se s nimi na svozu.

Jaké pneumatiky se musí hlásit?

Pneumatikou je dle zákona pružná součást sestavy kola, která je z přírodního nebo syntetického kaučuku a vyztužujících materiálů bez ráfků.

Hlásí se tedy všechny pneumatiky s výjimkou:

  • pneumatik na zařízeních tažených či tlačených osobou, která jde pěšky,
  • pneumatik na jízdním kole a elektrokoloběžce,
  • kola na osobním zdravotnickém prostředku nebo na rehabilitační nebo kompenzační pomůcce.

Detaily a příklady výjimek najdete v metodickém pokynu Ministerstva životního prostředí.

Jak postupovat v případě, že mi na sběrném místě odmítli převzít pneumatiky?

Pokud sběrné místo odmítlo převzít pneumatiky, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na info@eltma.cz. V e-mailu prosím uveďte o jaké sběrné místo se jedná a stručně popište situaci. Eltma posléze sběrné místo kontaktuje a zjišťuje, z jakého důvodu pneumatiky odmítli převzít. Na vyjádření má sběrné místo 10 dní, po tuto dobu je dočasně zablokováno. V případě, že se situace opakuje, může Eltma uplatnit smluvní pokutu nebo se sběrným místem vypovědět smlouvu.
Vy mezitím můžete odevzdat pneumatiky na jakémkoliv jiném sběrném místě.