08. 11. 2023

STANOVISKO odboru odpadů MŽP k definici výrobce pneumatik a k určení druhů pneumatik, na které se vztahují povinnosti dle zákona č. 542/2020 SB., o výrobcích s ukončenou životností

pdf
302.90 KB