Čerstvé aktuality

Zde najdete informace nejen o nás, ale i aktuální novinky z oblasti zpětného odběru pneumatik, legislativy, využití odpadových pneumatik a akcí, kde nás můžete potkat.

Zároveň zde najdete i důležité dokumenty a tiskové zprávy. Zvolte příslušnou kategorii pro zobrazení.

08. 11. 2023

MŽP: Metodický pokyn odboru odpadů k vyplňování roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik

08. 11. 2023

Metodika MŽP k plnění některých povinností výrobců/dovozců 2021 - aktualizace

08. 11. 2023

Metodika MŽP k plnění některých povinností výrobců/dovozců 2021

08. 11. 2023

Metodika MŽP k uvádění recyklačního poplatku 2021

08. 11. 2023

STANOVISKO odboru odpadů MŽP k definici výrobce pneumatik a k určení druhů pneumatik, na které se vztahují povinnosti dle zákona č. 542/2020 SB., o výrobcích s ukončenou životností

14. 11. 2023

Povinné zveřejňované informace dle ZVUŽ

24. 06. 2024

Povinně zveřejňované informace dle ZVUŽ