Došlo k aktualizaci Informačního systému Eltma, mohou se vyskytnout výpadky systému, za které se omlouváme. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit na naši infolince nebo na emailové adrese info@eltma.cz. Děkujeme za Vaši trpělivost.

Čerstvé aktuality

Zde najdete informace nejen o nás, ale i aktuální novinky z oblasti zpětného odběru pneumatik, legislativy, využití odpadových pneumatik a akcí, kde nás můžete potkat.

Zároveň zde najdete i důležité dokumenty a tiskové zprávy. Zvolte příslušnou kategorii pro zobrazení.

14. 11. 2023

Edukační leták pro sběrná místa

14. 11. 2023

Jak se starat o pneumatiky - kampaň TyreAware

14. 11. 2023

Dovážíte pneumatiky?

20. 11. 2023

Co děláme a kdo jsme?

20. 11. 2023

Nenechme pneumatiky strašit v garáži!

20. 11. 2023

Pneumatika vydrží v přírodě až 100 let

20. 11. 2023

Edukační letáček pro obce a města