VEŘEJNÁ VS NEVEŘEJNÁ SBĚRNÁ MÍSTA - MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU

08. 06. 2016
Dovolte nám reagovat na množící se dotazy, jak je to s veřejnými (tj. místa zpětného odběru) a neveřejnými (tj. koncový zákazníci s vlastním vozovým parkem) sběrnými místy.
Dovolte nám reagovat na množící se dotazy, jak je to s veřejnými (tj. místa zpětného odběru) a neveřejnými (tj. koncový zákazníci s vlastním vozovým parkem) sběrnými místy. V rámci bližšího seznámení se s fakty, umisťujeme na náš web otevřený dopis jednatele ELT Management Czech Republic s.r.o., v němž tyto pojmy, na základě zákona o odpadech, blíže vysvětlujeme. Otevřený dopis je ke stáhnutí níže. V případě dotazů nás prosím kontaktujte. Děkujeme

Stáhnout přílohu